Rural Growth -hankkeen konsultointi ja toimeenpano

Hankekuvaus

Tavoitteena on PK -yritysten liiketoimintamahdollisuuksien ja kilpailukyvyn parantaminen maaseudulla. Ponnahduslautana matkailutalous, kestävä kehitys ja vihreät innovaatiot

Rural Growth on kansainvälinen yhteistyöprojekti maaseutuelinkeinojen uudistumista tukevien toimenpideohjelmien kehittämiseksi

Maaseudun matkailun (visitor economy) pk- yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen luonnon ja kulttuuriperintöä hyödyntämällä. ”Slow tourism”, kestävä kehitys

Maaseutuelinkeinojen kilpailukyvyn parantaminen omaksumalla testattuja uusia toimintatapoja: kansainvälistyminen, digitalisaatio, uudet ansaintamahdollisuudet ja tuotteistaminen

Strategioiden (policy) kehittäminen tukemaan maaseutuelinkeinojen uudistumista. Hyvien käytäntöjen levittäminen toimenpideohjelmien kautta sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden parantaminen maaseutualueilla

Alueelle ominaisten vahvuuksien vahvistaminen, tuotteistaminen ja uusien markkinoiden löytäminen. Vapaa-ajan ja kakkosasuminen merkittävä osa visitor economy-sektoria. Kysyntä kohdistuu ensisijaisesti muihin kuin matkailupalveluihin. Esim. kiinteistöhuoltopalvelut. Tunnistetaan omat hyvät käytännöt ja tarpeet – esimerkiksi kansainvälistymisen tarpeet ja mahdollisuudet. Yhtenä tavoitteena viestintä- ja jakelukanavien sekä mobiilipalvelujen kehittäminen.

Aikataulu

2018