Tiimi

Joskus on tarpeen puurtaa työpöydän ääressä, toisinaan taas tarvitaan tiimityötä. Monasterium Oy:n tavoitteena on koota jokaisen projektin äärelle tarvittava tiimi.
Tällä hetkellä tiimiin kuuluvat: